Sanat | Konular | Kitaplar

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

1.Sanatsal düzenleme öğeleri
Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir.
Şekil: Bir nesnenin dış hatları, dıştan görünümü biçimi şeklinde tanımlanır. Eni, boyu olan düzlemlere verilen addır.
Doku: Dünya yüzünde var olan her şeyin yüzeyi bir doku türü ile kaplıdır. Varlıkların görme ve dokunma duyularımızla kavrayabildiğimiz dış yapı özellikleridir.