Sanat | Konular | Kitaplar

SANATIN YAŞAMA KATTIKLARI VE İNSAN YAŞAMINDAKİ YERİ

Sanat eğitimi yaratıcılığı geliştirir. Bu yüzden sanat eğitimi önemli bir yere sahiptir. Sanat eğitiminin amacı öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, görsel olarak çeşitli biçimler ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak ayrıca kendilerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.
Sanat eğitiminde sadece sanat yapan veya ilgilenen kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve kültürü algılayan bireyler yetiştirmektir.